Használati feltételek

A Weboldal által közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és bár a lehető legnagyobb gondossággal kerülnek közlésre, nem nyújtanak semmilyen garanciát a pontosságra és teljességre nézve.

A Felhasználók kizárólag saját felelősségükre használhatják az itt megjelent információkat, és a Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges károkért, veszteségekért vagy zavarokért a tartalom használata során.

Felhasználói kötelezettségek

A Felhasználónak kötelessége:

- A weboldal tartalmának és szolgáltatásainak csak törvényes célra történő felhasználása.

- A Weboldal és szolgáltatásai esetében a jogszabályok, beleértve az adatvédelmi, szerzői jogi és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, betartása.

- Az összes rendelkezésre álló biztonsági intézkedések megtétele annak érdekében, hogy megvédje azokat az adatokat, amelyeket a Weboldalhoz vagy a Felhasználói fiókjához kapcsolódóan használ.

Jogok korlátozása

A Weboldal jogosult bármikor és bármely okból korlátozni vagy felfüggeszteni a Felhasználók hozzáférését a Weboldalhoz vagy annak tartalmához.

A Weboldal jogosult a Felhasználók fiókját felfüggeszteni vagy törölni, ha a Felhasználó megszegi ezeket a Felhasználási Feltételeket vagy a Weboldalért felelős törvényeket.

A Felhasználók nem jogosultak semmilyen módon felhasználni a Weboldal tartalmát vagy az azt működtető technológiát engedély nélkül.

Szolgáltatások harmadik fél által

A Weboldal kapcsolódási linkeket és információkat tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalaira, amelyek nem a Weboldal tulajdonában vagy irányítása alatt állnak. A Felhasználók ezen harmadik fél weboldalait saját felelősségükre használják.

  • A Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik fél weboldalain elérhető tartalmakért.
  • A Felhasználók a Weboldal kapcsolódási linkjeire kattintva tudomásul veszik és elfogadják, hogy elhagyják a Weboldal területét.
  • A Felhasználók a kívánt harmadik fél weboldalának saját Felhasználási Feltételeit, Adatvédelmi Nyilatkozatát és egyéb irányelveit kötelesek betartani.

Felelősség korlátozása

A Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal az olyan károkért, veszteségekért vagy zavarokért, amelyek a Weboldal használatából erednek, beleértve, de nem kizárólagosan az adatvesztést, a megszakításokat vagy a vírusok okozta károkat.

A Weboldal nem garantálja, hogy a Weboldal mindig hibamentesen vagy zavartalanul működik. A Weboldal fenntartja a jogot a Weboldalhoz való hozzáférés időszakos vagy végleges felfüggesztésére.